Splice (2009) สัตว์สาวกลายพันธุ์ล่าสยองโลก

ตัวอย่างหนัง
เรื่องย่อ: Splice (2009) สัตว์สาวกลายพันธุ์ล่าสยองโลก วิศวกรพันธุศาสตร์ Clive Nicoli และ Elsa Kast หวังว่าจะประสบความสำเร็จด้วยการต่อเชื่อมดีเอ็นเอของสัตว์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสัตว์ลูกผสมใหม่เพื่อใช้ในทางการแพทย์
หนังที่เกี่ยวข้อง
หนังมาใหม่