Ice on Fire (2019) ไฟไหม้น้ำแข็ง ซับไทย

ตัวอย่างหนัง
เรื่องย่อ: Ice on Fire (2019) ไฟไหม้น้ำแข็ง ซับไทย เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ตระหนักถึงความสำคัญของ Climate Change หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก โดยเล่าถึงเหตุการณ์น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายสูงขึ้น รวมถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งล้วนเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ แต่ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การ ... ดูบทสรุปแบบเต็ม»
หนังที่เกี่ยวข้อง
หนังมาใหม่